ВИДИН

Посланикът на Белгия посети работната полащадка на Дунав мост 2

Зам. кметът на община Видин Мариян Иванов прие посланика на кралство Белгия – Негово Превъзходителство Марк Михелсен и представители на Минно дружество “Белоградчик” АД (смесено българо-белгийско дружество). Заместник – кметът Мариян Иванов запозна гостите с историята на град Видин, икономическото състояние на града и възможностите, които Видин предоставя за бъдещи чуждестранни инвестиции, както и проекти които предстоят да бъдат реализирани. Особен интерес гостите проявиха към регионалното депо за битови отпадъци, ангажирайки се да помогнат и евентуално да участват в бъдещото му реализиране – сфера в която белгийските специалисти имат богат опит. Гостите разгледаха забележителности на града и посетиха работната площадка на бъдещия Дунав мост 2.