ЯМБОЛ

Мести се отдел „Местни данъци и такси” в Ямбол

Местните данъци и такси ще се плащат в центъра за административни услуги на община Ямбол от днес. Отделът вече е преместен от бившия тубдиспансер в административната сграда на общината. Работното време на данъчните инспектори и на касите за приемане на плащанията е от 8,00 до 17,00 ч. На по-късен етап се предвижда въвеждане на удължено работно време и дежурства през почивните дни. Целта на промените е да се създадат по-големи удобства за жителите на общината в административното обслужване и за по-оперативно взаимодействие между отделните звена на администрацията. След разработването на интегрирана информационна система се предвижда универсализиране на фронт офиса. По този начин всяко гише в административния център ще може да извършва всички административни услуги независимо от техния вид.