ТЪРГОВИЩЕ

„Старт на кариерата” за двама младежи в Търговище

Двама младежи с висше образование, но без стаж в своите специалности, на 3 август ще започнат работа на трудов договор като младши експерти в Областна администрация – Търговище.  В продължение на 9 месеца те ще работят на пълен работен ден и срещу заплата, осигурена по програма „Старт на кариерата” на Министерството на труда и социалната политика.

Таня Станкова е магистър по право на Варненския Свободен университет и ще бъда назначена като младши експерт „Правно обслужване”. Диана Петрова е бакалавър по специалността „икономика на строителството” на Икономическия университет  – Варна и ще изпълнява функциите на младши експерт „Държавна собственост и управление собствеността”. Те бяха избрани след интервю с работодателя и ще упражняват специалността си в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

Програмата „Старт на кариерата” има за цел увеличаване на заетостта на младите хора чрез предоставяне на възможности за започване на работа непосредствено след дипломирането им в държавни и общински административни структури. Така придобитите университетски знания бързо ще намерят приложение и, заедно с натрупаният опит, ще увеличат конкурентноспособността на младите специалисти на пазара на труда. Същевременно се дава възможност на държавните и общински структури да подмладят персонала си, подбирайки нови кадри в условията на реална трудова заетост.