ПЛОВДИВ

Намаляват малолетните престъпници в Пловдив

Намалял е броя на престъпленията и противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни в Пловдив, съобщи зам.-кметът по сигурността Руси Панчев на заседание на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в града.

76 са регистрираните престъпления извършени от малолетни за първите 6 месеца на 2009-та, броят на извършителите е 93, за сравнение с 2008 г., когато престъпленията отчетени в този период са били 108. По данни на комисията 21 непълнолетни и малолетни са осъдени през първото шестмесечие, а с ефективна присъда са 12. Извършените противообществени прояви от началото на годината до сега са 54, малолетните и непълнолетните, които са пострадали от престъпни посегателства са общо 56 лица. За този период комисията наложила 122 възпитателни мерки, при разгледани 66 дела. Най-честите престъпления, извършени от малолетни и непълнолетин са кражби – 50%, малък е броят на сексуалните престъпления -3%. През 2009г. няма регистрирани тежки престъпления.

За първото полугодие комисията е провела индивидуални консултации със 150 родители и деца. Общо 161 непълнолетни и малолетни са поставени под контрола 40 обществени възпитатели. Специалистите от местната общинска комисия са  работили  и по програмата “Училището сигурна среда за децата”, по която досега са обхванати 60 училища.