МОНТАНА

НАП-Монтана приканва длъжници с sms-и

10 фирми от обхвата на ТД на НАП Монтана ще бъдат уведомени за дължими данъци и осигурителни вноски чрез SMS и телефонно обаждане по време на  предстоящата кампания на приходната администрация. Акцията се провежда пилотно в национален мащаб.

 Целта на програмата е да се стимулира заплащането на дължимите данъци и осигурителни вноски, като се спестят време и разходи на администрацията по уведомяване на лицата за просрочените им задължения.
 
Чрез чрез SMS-и ще бъдат известени 6 представители на фирми за задължения, възлизащи на около 200 хил. лв., а чрез телефонно обаждане – 4 длъжници от областта за задължения, надхвърлящи 22 хил. лв.
 
SMS-те ще се изпращат чрез автоматизирана електронна система. Получаването на всяко съобщение ще е еквивалент на връчване на писмена покана чрез обратна разписка или посещение на публичен изпълнител на място. Телефонните обаждания ще се осъществяват от служителите на дирекция „Информационен център” в Централно управление на НАП. Ако длъжникът отговори на обаждането, това ще е равносилно на връчване на покана от публичен изпълнител.
 
Кампанията за известяване на длъжници чрез SMS и телефонно обаждане е част от мерките на НАП за повишаване на събираемостта и подобряването на контрола. Целта е да се спестят разходи от пощенски услуги, хартия и човешки ресурс на администрацията и да се ускори комуникацията с клиентите на приходната администрация.