ДОБРИЧ

Учредиха Славянско дружество в Добрич

Славянско дружество бе учредено в Добрич. Инициативата е на местните краеведи. Добричката структура получи благословията на Славянското дружество в София, учредено през 1899 година. Гост на откриването бе неговия член – полк. о.з. Стефан Стефанов, д-р на военните науки.

Целта на новото дружество е да разпространява славянската култура в България и в Добрич, да следи да не се разпаднат традиционните връзки в духовната сфера между славянските страни и народи. Нужна е нова стратегия тези народи да не са пасивни наблюдатели, а конструктивен фактор във формирането на новия облик на света, записано е в устава на формацията, както и че е назрял моментът за оформяне на славянски интелектуален център.

Славянското дружество ще бъде самостоятелно, с малък членски внос. За негов председател е избран Марин Н. Заимов, за заместник-председател – Калинка Василева, ръководството допълва Дияна Василева.