ВРАЦА

“Синя зона” във Враца с 600 паркоместа

Приключи цялостно изграждане на „Синя зона” във Враца, съобщиха от общинска администрация. Стартът беше даден на 15 септември 2008 г., поетапно бяха открити 600 пракоместа.  За поддръжката и експлоатацията на  “Синята зона” във Враца отговаря общинско дружество „Паркинги и гаражи” с управител Искра Гешева. В него към момента работят 12 души персонал. Средно месечно приходите са 14 хиляди лева.

От общинското дружество напомнят, че в „Синя зона” не се допуска: паркиране на автомобил, ако поставения на видно място талон не е трайно и отчетливо попълнен от шофьора или перфориран от контрольор с всички или някои от задължителните отбелязвания; времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на указателната табела; отбелязване върху поставения попълнен талон на по-късен от действителния начален момент на паркиране.