БЛАГОЕВГРАД

„Агромах” ще строи четири кръгови кръстовища в Благоевград

”Агромах” ЕООД спечели конкурса за реконструкция на четири кръгови кръстовища в Благоевград. Комисията, председателствана от заместник-кмета по строителството арх. Георги Скрижовски, класира благоевградското дружество на първо място с предложена ценова оферта от 879 911.96 лв. и срок на изпълнение 30 календарни дни. На второ място остана ”Пиринстой Инженеринг” ЕАД, която предложи цена на поръчката 1 485 869,50 лв. и 60-дневен срок на изпълнение.

Офертите на двете фирми бяха отворени в 11:00 часа в зала 210 на община Благоевград. Документи за участие в конкурса до обявения краен срок – 10 юли, закупиха 3 фирми – „Агромах” ЕООД”, “Пиринстрой Инженеринг” ЕАД и „Благоустройствени строежи” ООД, като оферти за участие в откритата процедура депозираха само първите две.

В кръгови ще бъдат преобразувани кръстовищата между улиците “Пейо Яворов” и “Симеон Радев”; “Симеон Радев”, “14-ти полк” и “Свобода”;”14-ти полк”, “Джеймс Баучер” и “Александър Стамболийски” и “Владо Черноземски”, “Сан Стефано” и “Иван Михайлов”.
Реконструкцията на четирите кръстовища е част от програмата на община Благоевград за повишаване безопасността на движението в града. Средствата отпусна Министерството на финансите, което одобри искането на градончалника Костадин Паскалев, подкрепено и от ръководството на Областната дирекция на МВР, целевата субсидия за капиталови радзходи на общината да се увеличи с 1 млн. лв.

Протоколът с решението на комисията ще бъде предоставен за утвърждаване на кмета на община Благоевград.