ЯМБОЛ

Заседават за депонирането на боклука

Работна среща за обсъждане на проблема с депонирането на битовите отпадъци в Ямбол ще се проведе днес в Министерството на околната среда и водите. Поводът е преустановяването на експлоатацията на депата за битови отпадъци след 16-ти юли, които не отговарят на нормативните изисквания. Сред тях е и сметището край с. Хаджи Димитрово, предвидено за регионално депо, на което да се депонират отпадъци от пет общини. Според плана на министерството, след 16 юли общините ще извозват отпадъците си само до регламентираните регионални депа. За Ямбол се предвижда отпадъците да се депонират в Харманли, съобщиха от общината. На предстоящата среща ще се обсъдят графикът за реализация и състоянието на регионалното депо, управлението на специфичните отпадъчни потоци и управлението на опасните отпадъци от домакинствата. Сред поканените са представители на община Ямбол, Националното сдружение на общините, организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и Изпълнителната агенция по околна среда.