ДОБРИЧ

В добричкия съд – по-класна техника за проверка на гражданите

В Съдебната палата в Добрич започна монтаж на нов проходен металдетектор за проверка за опасни предмети у граждани и инспекционен рентгенов апарат за багажа и връхните им дрехи. Служителите на Областно звено „Охрана – Добрич” ще работят с техниката от най-висок клас от 20 юли. Те ще преминат и специално обучение за възможностите й и начина на експлоатация. С нея се избягва отварянето на личния багаж на посетителите в Съдебната палата – Добрич и се запазва конфиденциалността му. Същевременно контролът за опасни предмети ще се извършва за по-кратко време, отколкото с визуална проверка и ще липсва физически контакт при проверката на лицата.

Новият проходен металдетектор на Съдебна палата – Добрич служи за откриване на забранени метални предмети у влизащите в сградата граждани. Рамката е производство на италианска фирма, както използваната досега, но е с по-висок клас на чувствителност и дизайн. Тя дава възможност за регулиране по сила и вид на звуковия сигнал за наличие на метали и така осигурява повече удобство на служителите на съдебната охрана. Устройството съответства на международните стандарти за безопасност – безопасност за сърдечни стимулатори и инсулинови помпи, бременни жени, информационни носители.

Инспекционният рентгенов апарат Smith Heinemann визуализира на цветен монитор в различен режим съдържанието на багажа и връхните дрехи на посетителите и установява наличието на опасни предмети и вещества.

Новото оборудване за проверка на гражданите е осигурено по проект „Оборудване на съдебната власт с технически средства за обезпечаване на сигурността на съдебните сгради”, спечелен от Главна дирекция „Охрана” към Министерството на правосъдието по международна програма на Европейския съюз.