ШУМЕН

Водоемите в Шуменско са сигнализирани с табели “Къпането забранено!”

Табели с текст „Къпането забранено!” са поставени по всички водоеми, които се стопанисват от „Напоителни системи” – Шумен, заяви за Дарик Музафер Ехлиманов, управител на дружеството. Това е превантивна мярка за предотвратяване на инциденти през летния сезон. Ехлиманов обясни, че въпреки, че дружеството няма възможност да осигури охрана на язовирите, служителите следят за нарушители и предупреждават хората за опасността, ако се къпят в неохраняемите водоеми. Най-големият язовир в областта „Тича” се стопанисва от „Напоителни системи”, но според Ехлиманов злополуки по-често се случват на яз. „Шуменско езеро” и на т. нар. „изравнители”, в които се съхранява вода за земеделски нужди.

13 язовира на територията на община Шумен са общинска собственост, като 8 от тях са отдадени на концесия и контрола в тях се осъществява от наемателите, обясни за Дарик ст. експерт ВиК към общината Георги Янков. По думите му, до края на месеца под наем ще бъдат отдадени още два язовира, тези в селата Дибич и Костена река. Табели, обозначаващи, че къпането във водоемите е забранено, са поставени по всички язовири, общинска собственост, това е констатирала съвместна проверка с „Гражданска защита”, допълни Янков.

Контролът за спазването на забраната се извършва от кметствата по места, а нарушителите подлежат на парична санкция, каза още Георги Янков.