РУСЕ

Борово и Ценово с общ проект за развитие на селските райони

Две общини в Русенска област /Борово и Ценово/станаха партньори по проект за развитие на селските райони. Той се реализира със съдействието на Сдружение „Екоживотновъдство” и ППК „Земя” – село Екзарх Йосиф.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 20 месеца на територията на двете общини като целите му са да създаде местна инициативна група и да се  подкрепи функционирането й на местно ниво. След което ще се разработи стратегия за развитие на региона и ще се  насърчава местното население да се включи в разработването и бъдещото й прилагане.

Дейностите, включени в проекта, са разнообразни – проучвания и изготвяне на социално-икономически анализи, информационни срещи, семинари и дискусии, обучения за местни лидери.

В двете общини започва анкетиране на хората за нагласите им за развитие на региона. Група от 15 души ще пресява и подпомага всяко конкретно предложение. Проектите могат да са за разширяване на земеделска ферма, екотуризъм или друг частен бизнес. За реализацията им в двете общини могат да се получат до 2 млн. евро по европейските фондове.