ЛОВЕЧ

Подписаха договор за консултантски услуги в публично-частното партньорство в Ловеч

Договор в рамките на проект “Партньорство за развитие” подписа областният управител на Ловеч Сурай Велиева. Проектът е финансиран безвъзмездно по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с фирма “Български Бизнес и Търговия” ООД София.

Договорът, който е сключен в края на миналата седмица, е с предмет “Осъществяване на консултантски услуги по анализ, проучване и изготвяне на документи, свързани с публично-частното партньорство”, той се сключва след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Изпълнителят е поел ангажимент до края на годината да реализира експертни дейности по проучване и анализ на опита и ситуацията в областта на публично-частното партньорство в областни и общински администрации от цялата страна. Общата стойност на поръчката възлиза на 438 900 лв.

Предвидено е да се проведат семинари и обучения по места, след което с участието на експерти от администрациите, консултантите ще разработят пакет унифицирани процедури и образци на документи. Те ще бъдат приложени на практика за стартиране на пилотни проекти в областта на публично-частното партньорство.