Балансиран бюджет, а не споразумение с МВФ

Трябва не само да се каже, че ще се запази валутният борд, но и да се балансира бюджетът, да се запази бюджетната стабилност, коментира Георги Ангелов, старши икономист в Институт “Отворено общество”. И в Аржентина всички казваха, че ще запазят борда, но правеха по 10 процента бюджетен дефицит, посочи Ангелов. Според него, ако няколко поредни години държавата излезе на дефицит, бордът няма да бъде запазен, колкото и политиците да говорят, че искат това. Бюджетен дефицит от 2-3% прогнозираха икономистите, ако не се вземат мерки за балансиране на бюджета. Икономистите коментираха, че искането за сключване на предпазно споразумение и заем от МВФ не е най-добрият вариант за справяне със ситуацията на задаващ се бюджетен дефицит. Сключването на предпазно споразумение ще бъде лош сигнал за инвеститорите, смята Георги Ангелов. Според Георги Ганев бъдещото правителство трябва да ореже само бюджетните разходи, а не да разчита МВФ да изиграе ролята на лошото ченге. Ако МВФ бъде поканен, това ще пренесе върху фонда натиска над правителството от непопулярните мерки, които ще трябва да предприеме, но ще бъде лош показател за страната. Никоя европейска държава не кани МВФ, ако не е фалирала, заяви Георги Ангелов и даде за пример Унгария, Румъния, Латвия и Полша.Според разчетите на тримата експерти бъдещото правителство ще трябва да ореже между 1.5 и 2.2 млрд. лв., а в най-лошия сценарий на икономическо развитие – до 2.9 млрд. лв. бюджетни разходи, което е двойно повече от оставения в бюджета буфер. Не е необходимо да се реже еднакво от всички публични разходи, трябва да има държавни приоритети и това трябва да се реши от бъдещото правителство, каза Георги Ганев. Лъчезар Богданов заяви, че докато през последните години дебатът е бил как в края на годината да бъде изхарчен бюджетният излишък, то сега ще трябва да се дискутира как публичният сектор да се оптимизира и да стане по-ефективен.