СИЛИСТРА

Ще укрепват дунавския бряг между Силистра и Остров

Започват проучванияза укрепване на дунавския бряг в 15-километровата ивица от Силистра до румънския град Острόв, съобщиха от общинската администрация в Силистра. Проучванията ще се извършат в рамките на проекта „Острόв – Силистра: общи води, общи проблеми”, финансиран по Програма ФАР/ТГС Румъния – България, 2006. Община Силистра и АТГСР “Дунавска Добруджа” са партньори на Местния съвет в Острόв и Басейнова дирекция морска администрация „Добруджа” в румънския град Констанца. ЕС е отпуснал 140.341,52 евро. До месец ноември румънска фирма ще изследва: управлението на водните ресурси в двете държави; метеорологичните и хидрологични промени в определения район; ще бъдат извършени геоложки и геотехнически проучвания; топографски изследвания; оценка на въздействието върху околната среда; предпроектно проучване. Целта е да бъде намерено най-доброто техническо, социално и икономическо решение за защита на брега на река Дунав от наводнения и ерозия.