БУРГАС

Созопол реализира проект за близо 5 млн лева

Един от най-мащабните проекти, които община Созопол реализира през 2009 година за “Ремонт на общински път ІV-98004, в участъка разклон с.Присад-с.Зидарово” е на стойност 4 890 354 лв. От тях 4 156 801 лв. е съфинансиране от Европейския фонд за Регионална развитие и 733 553,13 лева- финансиране от Държавния бюджет. Срокът за реализация на проекта е 15 месеца. „Този проект е голям успех за нас, защото е първия подобен, който се реализира от МРРБ. Взаимно се учехме и си помагахме, за да поставим жалоните на следващите успешни проекти с реално усвоени европейски пари”- заяви по време на официалното откриване на реконструирания път кмета на община Созопол Панайот Рейзи. Той подчерта голямото значение на реконструирания път за жителите на близките села и за обновяване на пътната инфраструктура на общината като цяло. На събитието, което се състоя на новоасфалтирания път присъстваха представители на министерството на регионалното развитие и благоустройство, фонд ФЛАГ, на фирмите изпълнители, общински съветници и жители на селата Присад и Зидарово. Община Созопол е и първата, ползваща кредит от фонд ФЛАГ. Със сумата 4 млн. 4000 хил. лева там са реализирани необходимите дейности по строително- монтажните дейности. Ефектът от реализацията на проекта ще окаже влияние върху целеви групи и крайни бенефициенти, сред които са 18 фирми инвеститори и работодатели, близо 35 туроператорски фирми и туристически организации, както на регионално, така и на национално ниво. След реконструкцията на пътната отсечка се очакват между 6 000 и 9 000 туристи годишно да посетят природните и исторически забележителности в този район.