БЛАГОЕВГРАД

ЮНЕСКО поставя Национален парк „Пирин” в застрашения списък догодина

На своята годишна среща в края на миналата седмица Конвенцията на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство даде последен шанс на България по проблема с унищожаването на Национален парк Пирин, съобщиха от коалицията от 30 неправителствени организации „За да остане природа в България”, чийто представител присъства на форума. След неколкократни проверки ЮНЕСКО взе кардинално решение – или България ще гарантира, че строителството на ски курорти в Национален парк “Пирин” ще бъде прекратено, или най-късно през февруари 2010 г. ЮНЕСКО ще впише обекта в листата на „световното природно наследство в опасност” с всички последствия за българската държава. Допълнителните условия на ЮНЕСКО към българската страна до 2010 г. включват запазване и увеличаване на държавните средства, отделяни за управлението на Национален парк „Пирин”, държавни гаранции, че никакви решения на местно или регионално ниво няма да могат да спомагат за продължаване на унищожаването му, както и доказателства, че процедурите по Оценка за въздействие върху околната среда и екологичните оценки до момента и в бъдеще са обективни. Национален парк „Пирин” е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО към ООН през 1983 г. След започването на строителството на ски зона Банско преди осем години ЮНЕСКО изрази тревога за състоянието на Национален парк Пирин. В момента в националния парк се планира изграждането на още две ски зони – Добринище и Кулиното, над Разлог, въпреки че това е забранено от Закона за защитените територии и Плана за управление на Национален парк Пирин в сила до 2013 г.