ТЪРГОВИЩЕ

„Да приемем различните от нас”

Предстои стартирането на кампания, целяща да подкрепи социалната интеграция на децата с увреждания „Да приемем различните от нас”. Тя се организира от Международна социална служба – България и  Община Търговище. Ще започне с началото на новата учебна година в 6 детски заведения. Предвиждат се конкурс „Рисувай и учи с мен”, благотворителна акция „Подари на приятел”, съвместни дискусии с училищните парламенти с цел учениците да се привлекат като доброволци в дейностите. На представянето на кампанията бе показан филма „Несравнимите деца”, изработен по идея на Международна социална служба – България с финансовата подкрепа на Община Търговище, Община Севлиево и Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения. От него стана ясно, че децата с трайни увреждания в България са 19 569. 2 597 от тях се отглеждат във всички видове специализирани институции за деца от 0 до 18 г. В страната съществуват 61  Дневни центрове за деца и младежи с увреждания с общ капацитет от 1 799 места, които се финансират чрез държавно-делегираните бюджети. Представени бяха и резултатите от проведените анкети и индивидуални интервюта в две детски градини и две училища в Търговище. Според тях, през последните години е повишено нивото на информираност на обществеността като цяло. Децата с увреждания са добре приети от своите връстници и имат място в общообразователната система, но педагозите не се чувстват подготвени да работят с тях. Единствения партньор, когото те разпознават и приемат в работата си, е Ресурсният център. Анкетираните родители смятат, че включващото образование е необходимо, за да може децата с увреждания да имат равен шанс с останалите, да се чувстват пълноценни и равни, а не различни. Кампанията за подкрепа на социалната интеграция на децата с увреждания „Да приемем различните от нас” ще продължи една година.