КЮСТЕНДИЛ

Кметове подписват за Еврорегион “Осогово- Краище”

Кметът Петър Паунов   ще  подпише споразумение за създаване на сдружение между общините Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобошево на 19 юни. Споразумението е първата стъпка за регистрация на Еврорегион „Осогово-Краище”. В регион “Осогово- Краище” попадат общините Кюстендил, Невестино, Бобошево и Трекляно, седем общини от Република Македония и общини от Република Сърбия. Основна цел за създаването на Еврорегиона е за осъществяване на трансгранично сътрудничество в областта на икономиката, търговията, икономическото законодателство и търговската практика в трите страни,  развитие на  културните, социални, икономически и търговски връзки между тях. Основните задачи които ще стоят пред Еврорегион “Осогово-Краище” са- участие в трансгранични програми за сътрудничество, съфинансирани от Европейската комисия; кандидатстване за членство в Европейски форуми, асоциации, съюзи и др., които имат за цел подпомагане на дейности, свързани със създаване на Еврорегиони, ЕВRA и др.