ВРАЦА

Чуждестранни студенти ще учат във Враца

Доц. Пенка Маринова – директор на бившия Мeдицински колеж във Враца благодари официално на общинската и областната администрации за подкрепата, която са оказали учебното заведение да се превърне във филиал на Медицинския университет – София. Филиалът предлага на кандидат-студентите 3 акредетирани специалности: медицински сестри и акушерки, които са с 4-годишен срок на обучение и образователно-квалификационна степен бакалавър, както и специалността медицинска козметика, която ще се учи 3 години. Към момента в учебното заведение се обучават 345 студенти, а капацитетът е 500. Тази година ще бъдат приети 120 човека, като се очаква сред тях да има и чуждестранни студенти от побратимените на Враца градове.