СТАРА ЗАГОРА

Ракитница-новата площадка за боклука?

В нито една община от региона не е постъпвала информация от МОСВ, относно бъдещите действия за спазване на плана за транспортиране на боклук. Припомняме ви, че след 16 юли над 130 общини в България ще са принудени да извозват боклука си в депо, което отговаря на европейските екоизисквания. По време на извънредно Общо събрание на СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора”  бяха представени възможностите на площадка „Ракитница-изток”,  като основна за изграждане на съоръжение за третиране на отпадъците, което да отговаря на всички изисквания. Общото събрание реши тази площадка да бъде предложена за одобрение. Следващото събрание на Сдружението ще се проведе след две седмици. Тогава ще бъдат набелязани конкретни действия, които трябва да предприемат общините от региона. След това ще бъде обявена процедура по избор на изпълнителен директор.
Община Раднево и Павел баня са новоприетите членове на Сдружението.