КЮСТЕНДИЛ

Дупнишкият кмет забрани брането на липов цвят

Брането на липов цвят и увреждането на декоративната растителност в озеленените площи, забрани кметът на Дупница Атанас Янев. Заповедта му е в сила до приключване на цъфтежа. На нарушителите ще се съставят актове за установено административно нарушение. Глобите са от 50 до 5 000 лв. и се налагат съгласно Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Дупница и Закона за лечебните растения.