ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съкращения в жп-поделенията заради кризата

Съкращения на работни места започнаха в горнооряховските поделения на БДЖ заради кризата, съобщи директорът на Областната инспекция по труда инж. Антон Паричев. До него вече са внесени уведомителни писма за намаление в числеността на персонала в „Локомотивно депо” и поделенията „Пътнически превози” и „Товарни превози”. Поради намален обем на работа 28 работници ще бъдат съкратени от поделение „Пътнически превози”. С 242 хил.души са намалели пътниците през първото тримесечие в сравнение със същия период на миналата година. Поделението отчита и спад в приходите, които през първите три месеца на годината са били 3 млн.276 хил.лв. или с 466 хил.лв. по-малко от същия период на 2008 г. Големи загуби в размер на 116 хил.лв. реализира поделението в обслужването на колетната дейност. Приходите са 80 хил.лв. при направени разходи от 196 хил.лв. В поделение „Товарни превози” са съкратени 37 работници. Третото поделение „Локомотивно депо” е предложило съкращение на щата си със 121 места. 69 от тях са свободни вакантни места. 44 работници ще бъдат пенсионирани, а реално съкратените са 8 души.