ШУМЕН

Община Шумен реализира 7 проекта по кампанията за чиста околна среда

7 от 13 проектопредложения на община Шумен по кампанията „Чиста околна среда”, са били одобрени, съобщи днес Данаил Данчев, началник отдел “Европейски проекти” в общината. Те се финансират от Предприятието за управление на дейностите по отпадъците и опазване на околната среда. Стойността на всеки е до 10 000 лв. Дейностите по единия проект предвиждат почистване, озеленяване и облагородяване на кв. “Боян Българанов”, като стойността му е близо 8 000 лв. Същите дейности ще бъдат реализирани и в зоната на детската площадка до Второ ОУ “Петър Берон” в Шумен. Почистване и облагородяване на зелени площи е предвидено и в кв. „Дивдядово”, близо до парка в началото на квартала, заделената сума за там е 9 000 лв. Предстои извършване на подобни дейности и в 4 села от общината, чиито паркови пространства ще бъдат почистени и облагородени. Това са Салманово, Царев брод, Дибич и Васил Друмево, като за всяко село предвидената сума се доближава до максималната възможна.