КЪРДЖАЛИ

На 1 юни славейковци откриха екопътека

На първи юни всички деца получават подаръци, но на този ден през 2009 година славейковските деца получиха най-големия дар – своята екопътека “Шампион”. Под този надслов протече официалното откриване на мащабно подготвяната, дългообещавана и трепетно чакана инициатива, свързана с изграждането на първата екопътека, водеща началото си от българско училище. В 9,00 ч първоюнските празници в СОУ “Петко Рачов Славейков” стартираха с прерязването на лентата пред арката в двора на училището, където е и първата база на екопътеката. Гости на тържеството бяха инж. Любомир Джисов – директор на Държавно лесничейство, Кърджали, г-н Али Хасан от РИО на МОН, г-н Асен Саръев – лесничей и приятел на екипа, г-жа Пенка Ууд – председател на УС на сдружение “Родопея – Балканика” и директорът на СОУ “Славейков” Милко Багдасаров. Специални гости на откриването бяха представители на гр. Пирот, водени от лидерката на КНСБ – Кърджали Иванка Караколева. Екопътека “Шампион” е реализирана по проект на сдружение “Родопея – Балканика” в партньорство със СОУ “Петко Рачов Славейков”. От една идея, екопътеката бързо прерасна в начинание на цялото училище и надхвърли многократно предварително заложените в проекта мащаби. Сега тя е рожба на всички в училището – ученици, учители, родители, пенсионери, както и на туристите-ветерани и приятелите на “Славейков”.