ЯМБОЛ

Младежкия дом в Ямбол остава в небитието заради недостига на пари

Заради липса на средства ремонтът на Младежкия дом в Ямбол за сега няма да може да бъде извършен. Въпреки че проектът по възстановяването и модернизирането на сградата  беше безапелационно приет спечелвайки с 69 повече от необходимия брой точки, изчерпване на финансовата база възпират започването на работа. Община Ямбол кандидатства още миналата година по Оперативна програма „Регионално развитие” с проекта за реконструкция и оборудване на дома на стойност 6 млн. лв. Това включваше пълен вътрешен и външен ремонт – саниране, хидроизолация, поставяне на дограма, прекарване на интернет кабели и дори система за видеонаблюдение. С обновяването му  се предвиждаше той да влезе в старата си функция на събирателен център за младите хора от града, където те да се занимават с култура и изкуство. След предложението по-рано през тази година за ремонт на 6 училища и 4 детски градини също на стойност 6 млн.лв., младежки дом ,,Георги Братанов” е втория проект, който е одобрен, но не може да бъде изпълнен заради невъзможността на община Ямбол да усвои парите от Европейските фондове. Все пак от министерството на регионалното развитие и благоустройството изказаха надежда, че ако при преразглеждане на Оперативна програма „Регионално развитие”, се освободят финансови средства, проектното предложение би могло да бъде финансирано.