ПАЗАРДЖИК

Сайт за обществено допитване представиха в Пазарджик

Първият в страната интернет-сайт “Референдум за Пазарджик” представиха днес от Сдружението на частните предприемачи и работодатели в града. Инициативата е в рамките на проект “Гражданска сектор-фактор в местното развитие и ефективно функциониране на местната администрация”. Идеята е чрез интернет-сайта да се организират допитвания до жителите на общината по важни теми и проблеми, използвайки съвременни методи и средства за комуникация. Резултатите ще бъдат анализирани и след окончателно формулиране на позиция по даден въпрос с обществено значение. Обобщените данни ще бъдат предоставяни на органите на местната власт и представителите на държавните институции, когато касаят тях. Финансирането на проекта е от Фондация за реформа в местното самоуправление. Основно предприемачите на Пазарджик ще работят за подобряване на комуникацията между гражданите и местната власт и повишаване информираността и активността на обществото. Крайната цел е прозрачна местна и държавна администрация с коректив структурите на гражданското общество.   Председателят на сдружението на предприемачите Иван Иванов заяви, че след края на проекта, неправителствената организация ще финансира със собствени средства идеята.