КЪРДЖАЛИ

Мястото на 9-тата синагога в България е открито в Кърджали

В Кърджали беше открито мястото, където се е намирала 9-тата синагога в България, както и единствената запазена колона от нея. Досега е събрана документация за общо 8 храма в страната и въпреки, че е известно съществуването на еврейски храм в Кърджали, мястото му и неговият вид досега не бяха известни. Със съдействието на Яков Бенбасат от Израел, син на някогашния тукашен равин, който е съхранил снимки, документи и чертежи, арх. Елко Хазан от София възпроизведе скицата на сградата, която се е намирала ул. „Отец Паисий” 3.  Активен участник в изследването е и Ангелина Рашкова от Кърджали. Тъй като тези „места” могат да се считат по принцип за забравени (често и поради липсата на останки), за откриването им ще бъдат привличани различни изследователи, специалисти и експерти от България и чужбина. Инициативата на този етап не изисква възстановяване на тези обекти, а само маркирането им като част от мултикултурната идентичност на региона. Инициативата „Места от мултикултурната памет на Кърджали” се открива на 26 май от 14.00 ч. от кмета инж. Хасан Азис чрез официално поставяне на паметна плоча на мястото, където е била някогашната Кърджалийска Синагога (1924-1956) – един от забравените паметници от мултикултурната памет на града. Възстановената скица на сградата ще бъде поставена върху специален постамент до паметната плоча. На откриването ще присъства д-р Максим Бенвенисти, председател на Организацията на евреите в България „Шалом”. В рамките на съпътстващата програма в Арт галерията се открива и изложба „Арменски семеен албум”, на която със съдействието на Дружеството за култура и образование на арменската общност от Пловдив на 27 май ще се представят 80 редки фотографии от семейни албуми на арменски фамилии от Пловдив и Кърджали. В Арт галерията ще се представят и артистични инсталации върху обща тема от една вълшебна народна приказка от българския, турския, арменския, ромския и еврейския фолклор (1 юни), в чиято подготовка участва и младата София Шрьодер от Лайпциг.