ГАБРОВО

Подписаха договорите за два социални проекта в Габрово

Два проекта за близо 283 хиляди лева са одобрени и подписани в Министерство на труда и социалната политика, съобщи кметът Томислав Дончев. Те се финансират по ОП „Регионално развитие” и са за домашни помощници за хора с увреждания и предоставяне на приемна грижа на възпитаниците на Дома за деца, лишени от родителска грижа. Първият проект е за предоставяне на услуги в домашна среда на 50 самотно живеещи хора с увреждания. За тях ще се грижат 18 домашни помощници. Стойността на проекта е 103 хиляди лева, а периодът за изпълнение – 12 месеца. Проектът за предоставяне на „приемна грижа”  е насочен към 43 деца, настанени в Дома за деца лишени от родителски грижи „Христо Райков. Той е на стойност около 180 хиляди лева и цели подобряване качеството на живот на децата и младежите, настанени в Дома, както и предоставяне на алтернативни социални услуги.  Разработката предвижда вътрешен ремонт на зала на обща площ 78 кв. м., която се намира на втория етаж в Дома на култура, както и обособяване на 2 помещения –  работно за специалистите и залата за дейности по предоставяне на услугата. Предвижда се и частичен ремонт на подхода от западния вход на Дома на културата. Помещенията ще бъдат оборудвани с необходимата техника и офис обзавеждане. Ще бъде сформиран експертен екип, който да разработи методология за предоставянето на услугата „приемна грижа”. Специалистите ще работят пряко с всички  заинтересовани страни и ще оценяват подходящи семейства за кандидат – приемни родители. Продължителността и на този проект е 12 месеца. С подписването на тези два проекта общият брой, по които работи Общината в момента става 11. Стойността им е близо 10 540 000 лева. Одобрен е и проектът МОГА – Младежки общински и граждански активности на Габрово, съобщи още Дончев. Той е по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Сред дейностите в него са да се формират трайни положителни стереотипи и нагласи за здравословен начин на живот, здравно обучение и активности в природата. Насочен е към над 1500 ученика от всички общински училища. Общата му стойност е над 380 хиляди лева.