ХАСКОВО

РИОСВ одобри изграждането на ВЕЦ на река Марица

13 инвестиционни намерения в Хасковска и Кърджалийска област е одобрила Регионалната екоинспекция от представените й 60 през април. Сред тях е изграждането на малка водно-електрическа централа на река Марица. Тя ще се разполага в землищата на село Нова надежда, община Хасково и Симеоновград. Две садкови стопанства ще бъдат създадени в микроязовир в село Татарево, община Минерални бани и на язовир „Кърджали”. Предстои разработването на две кариери за добив на скално-облицовъчни материали в ивайловградско. Пет фотоволтаични централи ще преобразуват слънчевата енергия в електрическа в землищата на свиленградското село Мезек и минералнобанското Татарево. Две ще бъдат разположени на територията на Свиленград, а последната в Стамболово.