ДОБРИЧ

34 учители от Добрич ще бъдат отличени за 24 май

34 учители от Добрич, определени от специално сформирана комисия към отдел “Образование” ще бъдат отличени за 24 май. Шест преподаватели  ще получат   Плакет от кмета на Добрич.  Това са  Светла Георгиева Иванова – директор ЦДГ № 25 „Весела”, Дафинка Атанасова Цонева – учител по руски език в ХГ „Св. Кирил и Методий”, Евгения Георгиева Сарандиева – учител по биология в ПМГ „Иван Вазов”, Диана Петрова Петрова – учител по физика и химия в ПГМЕ „М. В. Ломоносов”,  д-р Божанка Раднева Байчева – зам. директор на Колеж към Шуменски университет, Руска Генчева Георгиева – учител по български език и литература в ЕГ „Гео Милев”. Още 28 преподаватели ще бъдат наградени с грамоти от отдел „Образование и култура”. Грамоти от кмета на  Добрич ще получат  училищата и детските градини, които честват  кръгли годишнини. Това са    ОУ „П. Волов” -80 години,   Финансово-стопанска гимназия „В. Левски” – 60 години,  ОУ „Н. Вапцаров” – 55 години, ПГ по строителство и архитектура „П. Пенев” – 50 години,  ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост – 40 години,  ЦДГ № 17 „Първи юни” – 35 години,  ЦДГ № 25 „Весела” – 30 години, ЦДГ № 26 „Звънче” – 30 години, СОУ „Дора Габе” – 25 години.