ГАБРОВО

Регионалното депо за отпадъци в Севлиево е най-печелившата общинска фирма

„Регионалното депо за отпадъци реално е най-печелившата общинска фирма”. Това каза пред балансовата комисия кметът на Севлиево Йордан Стойков след отчета за едногодишната дейност на дружеството. Освен добрите финансови резултати и отличните мониторингови оценки той изтъкна още, че от 2006 г. сметището не се е самозапалвало, в следствие на което не е имало обгазявания и въздухът бил по-чист, не се допускали и външни лица да ровят в отпадъците. Кметът благодари на ръководството на депото за дарените детски площадки в града и село Петко Славейково, както и за електронно информационно табло, монтирано пред администрацията и постави много добра оценка на работата на дружеството. 2008 година Депото приключи със значителен положителен. От депонирането на битови отпадъци са постъпили 270 хил. лв., от производствени 92 хил. лв., 1573 лв. са влезли от строителни отпадъци. Най-много приходи Регионалното депо е получило от опасните отпадъци – близо 500 хил. лв. Така в края на миналата година дружеството отчита счетоводната печалба от 92 хил. лв, а балансовата печалба възлиза на 83 хил. лв. Тя ще бъде разпределена по същия начин, както и на останалите общински дружества – по 10 процента дивидент за Община Севлиево и за резерв и 80 на сто за други резерви на дружеството.