БЛАГОЕВГРАД

До 10 000 лв. глобяват кметове за незаконни сметища в Благоевградско

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград предупреди кметовете на общините Петрич, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово за взимане на спешни мерки по закриване на общо 11 депа и нерегламентирани сметища на тяхна територия. Проверките на инспекцията от началото на годината са показали, че има съществени пропуски в изпълнение на плановете за закриването на депата. По тази причина през юни ще бъдат направени нови контролни акции за установяване на извършените дейности по закриването на депата и рекултивация на засегнатите терени съвместно с представители на общините. Глобата, която ще бъде наложена на кметовете ако не изпълнят условията за привеждане на депата в съответствие с екологичните изисквания, е в размер от 3 500 до 10 000 лв.