ЯМБОЛ

Търсят собствениците на земи по автомагистрала „Тракия”

В най-кратки срокове да се изплатят обезщетенията на собствениците, чиито земи попадат в трасето на автомагистрала „Тракия”, поискаха представители на Национална агенция „Пътна инфраструктура” на среща с областният управител на Ямбол Николай Пенев. На срещата присъстваха кметовете на общините Тунджа и Стралджа, както и кметове на всички села, през които ще мине магистралата. В лотове 3 и 4 попадат землищата на Ямбол, Стралджа и селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой, Веселиново, Зимница, Палаузово и Маленово.

Земите вече са отчуждени, има и достатъчно средства за обезщетения, увериха от Националната агенция. Остава единствено собствениците на имоти или техни пълномощници да представят в областната управа необходимите документи и да си получат парите. До всички кметове на населени места отново ще бъдат изпратени списъците, ще бъдат поставени и обяви по селата, за да се ускори процедурата по изплащането на средствата.

Едно от условията да бъде финансирана автомагистрала “Тракия” от Оперативна програма „Транспорт” и строителството да започне през тази година е процедурата по обезщетяването на собствениците на земи да бъде приключила. Средствата за обезщетенията ще бъдат приведени по сметката на областната управа.