ШУМЕН

Подобряват сигурността в парк “Градска градина”

Подобряването на сигурността в парк „Градска градина” в Шумен обсъдиха на свое заседание днес членовете на комисията по обществен ред и сигурност. По време на заседанието стана ясно, че е засилено полицейското присъствие в парка, като в тъмната част на денонощието там патрулират и полицейски кучета. През последните три години на територията на градската градина се наблюдава и ръст в броя на криминалните деяния, като те са били най-много през 2008 г., когато са заведени 13 преписки. В момента е задвижен и въпроса с подмяната на осветителните тела, които системно биват чупени.

Всички тези мерки са част от проект,  който е бил изготвен през април и цели облагородяването на парка и повишаване на сигурността там. Дейностите по проекта предвиждат до 15 май да се извърши проверка в парка от представители на общинска администрация, тя ще обхване и питейните заведения. Проектът трябва да бъде завършен до 30 ноември и е разработен в партньорство с Министерство на вътрешните работи на Холандия.

На 27 май представители от холандска страна ще посетят Шумен, за да разберат как се осъществяват дейностите по проекта.