ХАСКОВО

Близо 68 милиона събра НАП – Хасково през първите 4 месеца на годината

67 800 000 лева данъци и осигуровки е събрала НАП – Хасково за първите четири месеца на годината. Постъпленията са с 21 милиона лева повече в сравнение със същия период на миналата година. 36 847 000 лева са данъчните приходи, а 30 731 320 лева – вноските за държавно обществено, пенсионно и здравно осигуряване. 237 900 лева са постъпленията от административни санкции.

18 611 души са декларирали в срок доходите си от миналата година в Агенцията. Само през последните три дни от кампанията, по пощата и на място са пристигали средно по 1400 декларации на ден. Една трета от гражданите са използвали пощенските клонове и интернет. Останалите са предпочели да подадат документите си на място в НАП – Хасково.