СМОЛЯН

Община Смолян спечели социален проект на стойност над 5 млн. лв

До дни се очаква общината да бъде поканена за сключването на договора в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът предвижда пълна рехабилитация, мерки за енергийна ефективност и освежаване на четири социални заведения в общината. Това са Домът за възрастни хора в село Фатово, Домът за жени с психични проблеми в село Ровино, Домът за мъже с психични проблеми в село Петково и Дневен център за деца с увреждания “Звънче” – Смолян.

“Община Смолян е подготвила до момента 16 проекта, на стойност 144 млн. лв., като е получила одобрение и финансиране за 4 проекта, три проекта по Оперативна програма “Околна среда” на стойност 3 млн. лв. и един проекта по ОП “Регионално развитие” на стойност 8 млн. лв.”, обясни кметът на Смолян.

Янкова каза още, че в следващата година и половина в общината ще бъдат разкопани 45 км улици за цялостна подмяна на канализационните и водопроводни системи, част от пълния воден цикъл на Смолян. Проектът се финансира по програма ИСПА.
Очаква се одобрението на проектите и за ремонт на пътищата Катраница – Ряка – Тикале.

Тази сутрин в 09.00 часа кметът на община Смолян Дора Янкова и вицепремиерът Меглена Плугчиева дадоха началото на проекта за обновлението на образователната инфраструктура в община Смолян в ОДЗ “Родопчанче”- кв. Райково. Проектът е на стойност 5 млн. лв. като предвижда мерки за енергийна ефективност на 5 общински училища и три детски градини.