ТЪРГОВИЩЕ

В археологическия музей в Търговище е експониран инструмент, който е служил на древен лечител. Пособието има много приложения и според археолозите, преди 19 века медикът е можел да прави това, което правят днес хирурзите.
Според археолога Ангел Конаклиев, древният лекар основно е работил с инструмента. Лечителят е бил погребан с цялото си оборудване и даровете, които е получил.