СТАРА ЗАГОРА

С 20 гласа „за” Общинският съвет не удовлетвори молбата на кмета на град Шипка Стоян Иванов и подписката на още 779 граждани на града с искане за референдум.
Референдумът целеше произнасянето от страна на населението на градчето за отделянето му от община Казанлък и превръщането му в самостоятелен общински център, каквито са още 9 населени места в България.
 В специална подписка и писма до Областна управа, Общинския съвет на Казанлък и  кметът на общината Стефан Дамянов,  шипкалии настояха за самостоятелност, позовавайки се на Закона за териториалното делене в страната.
Като мотив за исканата самостоятелност се посочваше факта, че от създаването си с малки изключения Шипка винаги е била общински център, както и че самостоятелността на подбалканското градче би дала значително  по-големи шансове за развитие и привличане на средства по европейски програми и публично-частни партньорства.  
Заедно с нужните документи пред различните институции бе представен и специален документ от 1790 година- наречен Худат наме.
Той удостоверява, че още по времето на турското робство Шипка е била развит общински център.
Днес в подбалканското  градче живеят близо 2 хиляди души , а броят на потенциалните избиратели е 1200.