ПЛЕВЕН

Анкетно проучване за случаите на домашно насилие стартира в Плевен Център “Отворена врата”. Целта е не само да се идентифицират тези случаи, но и да се анализира нуждата от създаване и прилагане на специализирани програми за извършителите и пострадалите от насилие.
Специално за нуждите на изследването е изготвен въпросник, който съдържа 11 въпроса. Проучването ще се реализира съвместно с Община Плевен и Областна Дирекция на МВР Плевен, партньори на Сдружение “Център Отворена врата”, и ще обхване 400 служители на държавни и неправителствени институции и техните клиенти. Инициативата е във връзка с реализирането на проект “Създаване на специализирани програми за превенция и защита на деца и жени от домашно насилие”, финансиран от Фонд “Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика.
Според специалистите от центъра, към момента в страната не се работи адекватно с извършителите на леки престъпления с елемент на насилие, каквото е и домашното насилие.