Видин

В приемен ден на областния управител на Видин инж. Кръстьо Спасов, представители на фирма „Еко Титан” ЕООД изразиха тревога от забавянето от страна на община Видин на плащанията за извършени дейности по озеленяването на града и близките населени места.  Задължението на община Видин към „Еко Титан” ЕООД е в размер на 412 741 лв. Това е общата стойност на фактурите за извършената и приета от общината работа на фирмата за периода от ноември 2007 г. до края на март 2009 г.
 В бюджета на община Видин за 2009 г. са заложени средства за озеленяване в размер на 565 000 лева, се посочва в официално писмо, изпратено от председателя на Общинския съвет инж. Владимир Тошев до  областния управител, който поиска случаят да бъде изяснен. Все още няма отговор от кмета на община Видин, от когото Кръстьо Спасов също поиска становище.
Областният управител изразява загриженост за състоянието на зелените площи в града. Кръстьо Спасов се надява, че отношенията между общината и „Еко Титан” ЕООД ще бъдат изяснени по коректен начин, за да могат гражданите и данъкоплатците да са сигурни, че красивите паркове и градини на Видин ще бъдат поддържани и съхранени.