БЛАГОЕВГРАД

Проект на Белица е сред 10-те  номинирани в националния конкурс – EDEN – “952 – Природата ви приветства!”. Състезанието е организирано от Европейската комисия и Държавната агенция по туризъм и има за цел да популяризира нетрадиционни туристически дестинации на национално и европейско ниво, както и дестинации, които се намират в защитени територии.
Основните аспекти на проекта „Беласица” в Националния парк „Рила” са всекидневното биологично разнообразие и екотуризъм. 
В надпреварата  тази година са се включили  20 общини и неправителствени организации.  
Победителят в българския конкурс ще бъде обявен на 13 май в НДК. Той ще представи България в Брюксел в конкуренция с победителите в другите страни от ЕС. Проектите, които бъдат предпочетени, ще бъдат включени в европейската туристическа карта от непознати дестинации. Целта е да се повиши броят на туристите в тези дестинации.