ШУМЕН

Промяна в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация прие на заседание днес Правната комисия към местния парламент. Промените предвиждат увеличаване на възнагражденията на общинските съветници, които са съобразени с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
За участие в сесия съветниците вече ще получават 10% от основното възнаграждение на кмета. Председателите на комисии ще взимат 6%, а членовете – 5% от основната заплата на кмета.
Правна комисия одобри и промяна в името на бъдещия индустриален парк. Вместо „Нова индустриална зона” той ще трябва да се нарича Индустриален парк-Шумен”, защото към момента на регистрация наименованието „Нова индустриална зона” вече е било запазено в търговския регистър.