СТАРА ЗАГОРА

Жителите на радневските села Бели бряг и Трояново изпитват страх от неизвестността, сочи социологическо проучване. Причина са бъдещите инвестиционни намерения на Мини Марица-изток, според които  двете села ще попаднат в обхвата на рудниците, а жителите трябва да бъдат изселени и обезщетени.
16 изследвания за половин година са провели анктьорите на АФИС. “Избраният подход от ръководството на  предприятието да се допитат до мнението на хората, е похвално.
Жителите на двете села открояват три важни проблема- жилищният, паричните компенсации за загубено имущество и осигуряването на работа”, коментира управителят на агенцията Юрий Асланов.
В инвестиционните намерения за тази година на Мини Марица-изток са заложени 5 милиона лева за закупуване на земя и обезщетение на хората, информира зам.-изпълнителният директор на дружеството инж. Тенчо Кайряков: “Ние работим по пазарни оценки, но има хора, които търсят по 50-60 хиляди лева за декар. Това са непосилни цени”.
Ръководството на дружеството и община Раднево ще създадат открити приемни по въпросите, които пряко засягат бъдещето на близо 2 хиляди души, които живеят в двете села.
 
2020 е годината, до която първият откривен хоризонт, трябва да стигне на 500 метра от село Бели бряг.
Бели бряг и Трояново ще последват съдбата на някогашните села Овчарци, Голяма и Малка Детелина, Гледачево и Староселец.