РАЗГРАД

Поставяне на паметна плоча на първия кмет на Разград Георги Попов е сред точките в дневния ред на местните парламентаристи. Сесията на Общинския съвет започва в 13,30 ч. в залата на 11 етаж на община Разград. 22 са докладните, които ще обсъждат съветниците.