ЛОВЕЧ

19 трудови злополуки със заети лица са станали през първото тримесечие на 2009 г. в Ловешка област. За същия период на 2008 г. трудовите инциденти с работници са 28 или се наблюдава тенденция на чувствително намаляване на нивото на трудовия травматизъм в областта, съобщи Георги Терзийски, директор на Дирекция Инспекция по труда в Ловеч. При станала злополука на територията на Севлиево с наето лице от работодател от Троян е настъпила смърт. През тримесечието няма регистрирани трудови злополуки, които да са довели до инвалидност.
Икономическите и социални загуби са намалели близо четири пъти, като за първото тримесечие на 2009 г. са загубени 534 календарни дни, а за същият период на 2008 г. – 1 941 календарни дни. Рязко намаляване на трудовите злополуки през първото тримесечие спрямо същия период на 2008 г. се регистрира в структуроопределящите икономически дейности за областта: производство на дървен материал – 2 през 2009 г. срещу 4 през 2008 г.; производство на мебели – 1 през 2009 г. срещу 8 през 2008 г. Тези показатели са резултат от ефективната превантивна дейност, осъществявана съвместно между инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда” – Ловеч и РУ ”СО” – Ловеч.
През периода са разследвани 4 трудови злополуки и са осъществени множество срещи с работодатели и техните представителни организации за обсъждане на проблемите на трудовия травматизъм и отговорностите на участниците в трудовия процес за предотвратяване на злополуките на работното място.