КЪРДЖАЛИ

15 пъти над нормата е съдържанието на шествалентен хром в пробите цимент, поставен под възбрана в област Кърджали. Това сочат резултатите от анализите, извършени в акредитирана лаборатория в София.
Поставените под възбрана количества цимент марка Портланд СЕМ I 45,5R с произход от Република Турция, са 45 тона и бяха открити в складовете на фирмите ЕТ ”Дени-Дениз Ариф” – Момчилград, ЕТ ”Тано-Танер Осман” в с. Фотиново, община Кирково и “Абаджъ-Инт” ЕООД – Кърджали.
Проверките бяха разпоредени от МЗ във връзка с информация, че у нас се внася цимент с високо съдържание на хром (6), произведен в Република Турция. Тя обхвана 24 обекта на територията на област Кърджали – 18 от складовата база, 2 магазина и 4 бетонови центъра.
По време на проверките здравните инспектори от отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки” издадоха 3 предписания за блокиране на откритите налични количества (45 тона) цимент и съставиха 3 акта по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ бр.10 от 04.02.2000 г.) и Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничение при търговия и употреба (обн. ДВ бр.69 от 2002 г.).