ГАБРОВО

Център за обучение бе официално открит днес в Дряново. Лентата бе прерязана от съветника на министъра на труда и социалната политика Иванка Христова. По време на церемонията стана ясно, че служебни ангажименти са попречили на министър Масларова да присъства на тържеството, въпреки първоначалната информация, че ще  посети Дряново. На откриването бяха народният представител Николай Григоров, заместник областният управител Дария Съчкова, зам. ректорът на ТУ Габрово доц. Лазов и др.
Центърът  е създаден по Проект “Обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация и осигуряване на заетост в сферата на машиностроенето за безработни от област Габрово и ВСК Кентавър ИЗ Динамика Дряново” по Програма ФАР 2005 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”.
Стойността на разработката е 120 000 евро. Построен е на територията на ВСК Кентавър. Първите курсисти вече са обучени.  Това са 30 служители на фирмата и 20 безработни лица от Габровски регион. Проектът се реализира със съдействието на Технически университет Габрово и Професионалната гимназия по икономика в Дряново.