БЛАГОЕВГРАД

Най-късно до три месеца “Овергаз инк” АД ще кандидатства повторно за лиценз пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за газифициране на община Банско. Това декларираха днес на заседание на Общинския съвет ръководителят на проекта за газифицикация на общините Банско и Разлог – Асен Филиповски, юрисконсултът на дружеството Владислав Николов и директор “Капиталови участия и лицензи” Маргарита Найденова.
Схемата за газифициране на Банско е наша, ние сме инвеститорът, така че нямаме притеснения да получим наново лиценз за района, заяви пред Дарик Филиповски.
Лицензът на “Овергаз инк” за газификация в Банско бе прекратен през февруари тази година, след като Върховният административен съд отмени решението на енергийния регулатор, с което компанията бе обявена за победител в конкурса за изпълнение на обекта. Решението бе по жалба на победителя и ДКЕВР срещу решение на ВАС, който обяви избора преди две години на “Овергаз” за незаконосъобразен.
Класираната на второ място в конкурса фирма “Пирин пауър” е предложила да изгради 120-километров газопровод, който надвишава капацитета на предложения от “Овергаз инк”, е констатирал още Върховният административен съд.
Дружеството бе обявено от ДКЕВР за победител в конкурса за газификацията на община Банско в края на април 2007 г.