ЯМБОЛ

Нарушения при разполагането маси на открито е констатирал екип от звеното за защита на потребителя към дирекция “Административен контрол” на община Ямбол. Става въпрос за броя на масите, който в някои случаи, след като вече е бил първоначално регламентиран от собствениците, по-късно не се спазва. Задължителното изискване пред съдържатели или наематели на такива заведения е внасяне на проект, в който се обявява площта, върху която ще бъдат изложени масите на открито и предложение за броя им. Той на свой ред се определя от главния архитект на града според зададените параметри, като например за маса с 4 стола са нужни около 3.5 кв.м. и др.